اگر شما هم از والدینی هستید که مرتب به فرزندانتان می گویید : ندو - بشین -بازی نکن باید بدانید که :

 

بازی وسیله ای بسیار مهم برای از بین بردن مشکلات هیجانی و عاطفی فرزندان از جمله خشم ترس و اضطراب است . بسیاری از بازی ها باعث تخلیه هیجانات کودک می شود و خشم او را می کاهد . 

 

کودک در غالب بازی خود می تواند ترس خود را کاهش دهد مثلا وقتی کودک در دکتر بازی عروسک خود را معاینه می کند ترسش را از معاینه و آمبول کم می کند . 

 

علاوه بر این بازی اولین تمرین کودک در ورود به روابط اجتماعی است . 

 

با کودک خود در بازی هایش همراه شوید شما می توانید بسیاری از آموزه ها را در این بازی ها به کودک خود بیاموزید .