نرمی سر نوزاد,نرمی سر کودکان,مراقبت از نوزاد


 برای کودکی که دچار اسهال می باشد بزرگترین مشکلی که حتی می تواند تهدید کننده هم برای وی باشد از دست دادن آب و مایعات بدن است . بنابراین والدین باید توجه داشته باشند که به هر صورت ممکن مایعات را به کودک خود برسانند . 

 

   اما سوالی که بسیار شایع است این است که چه نوع مایعاتی در جریان بیماری اسهال برای کودک مناسب است ؟ درجواب باید گفت مناسب ترین و بهترین مایع دوغ است . زیرا هم می تواند کمبود آب بدن کودک را تامین کند و هم طعم مناسبی دارد و کودک آنرا بهتر تحمل می کند . محلول ORS نیز مناسب است ولی به علت بد مزه بودن گاهی توسط کودک تحمل نمی شود . در کودکانی که تهوع دارند این محلول مناسب نیست . 

 

   از چای کم رنگ نیز می توان استفاده کرد . اما باید توجه داشت استفاده از نوشابه های گازدار و آب میوه های تجاری در جریان اسهال ممنوع است و به هیچ عنوان نمی توان از آنها به کودک داده شود.